น้ำดื่มน้ำทิพย์ ขนาด 1,500 มล. แพ็ค 6 ขวด

49.00 ฿

  • สำหรับดื่มเพื่อความสดชื่น ทดแทนน้ำที่เสียไประหว่างวัน
  • ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
  • บรรจุขวด 1,500 มิลลิลิตร แพ็ค 6 ขวด