พินน์ (Pinn) เนเชอรัล กระดาษอเนกประสงค์ 200 แผ่น

39.00 ฿

  • ผลิตจากกระดาษสีธรรมชาติที่ยังไม่ผ่านการใช้ (Pre-consumed waste paper)
  • ผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนมากกว่า 200 องศาเชลเชียส โดยไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี
  • สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
  • 200 แผ่น