องุ่นน้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 1.9 ลิตร

  • ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
  • ผ่านกระบวนการที่สะอาด และได้มาตรฐาน
  • เหมาะสำหรับอาหารประเภทผัดและทอด
  • บรรจุขวด ขนาด 1.9 ลิตร