นมผงสำหรับผู้ใหญ่

นมผงสำหรับผู้ใหญ่

Per Page

Showing all 19 results

โปรติเน็กซ์ เครื่องดื่มชนิดผงผสมโปรตีนกลิ่นวานิลลา 400 กรัม แพ็ค 2 กระป๋อง

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ • มีโปรตีน มีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ • วิตามินบี 1 สูง มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เสริมสร้างกระดูก • แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง • วิตามินดีสูง มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส • วิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในการสร้างคอลาเจน เพื่อการทำงานตามปกติของกระดูก ช่วยเรื่องอาการเหนื่อยล้า • เหล็กและวิตามิน 6 สูง มีส่วยช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ • วิตามินบี 2 และไนอะซินสูง มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันตามปกติ

โปรติเน็กซ์ เครื่องดื่มชนิดผงสูตรโปรตีนสูงกลิ่นมะม่วง 400 กรัม

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ • มีโปรตีน มีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ • วิตามินบี 1 สูง มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เสริมสร้างกระดูก • แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง • วิตามินดีสูง มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส • วิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในการสร้างคอลาเจน เพื่อการทำงานตามปกติของกระดูก ช่วยเรื่องอาการเหนื่อยล้า • เหล็กและวิตามิน 6 สูง มีส่วยช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ • วิตามินบี 2 และไนอะซินสูง มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันตามปกติ

โปรติเน็กซ์ เครื่องดื่มชนิดผงสูตรโปรตีนสูงกลิ่นวานิลลา 400 กรัม

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ • มีโปรตีน มีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ • วิตามินบี 1 สูง มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เสริมสร้างกระดูก • แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง • วิตามินดีสูง มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส • วิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในการสร้างคอลาเจน เพื่อการทำงานตามปกติของกระดูก ช่วยเรื่องอาการเหนื่อยล้า • เหล็กและวิตามิน 6 สูง มีส่วยช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ • วิตามินบี 2 และไนอะซินสูง มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันตามปกติ

โปรติเน็กซ์ไลท์ เครื่องดื่มชนิดผงผสมโปรตีนสูตรแคลลอรี่น้อย 400 กรัม

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ • มีโปรตีน มีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ • วิตามินบี 1 สูง มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เสริมสร้างกระดูก • แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง • วิตามินดีสูง มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส • วิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในการสร้างคอลาเจน เพื่อการทำงานตามปกติของกระดูก ช่วยเรื่องอาการเหนื่อยล้า • เหล็กและวิตามิน 6 สูง มีส่วยช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ • วิตามินบี 2 และไนอะซินสูง มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันตามปกติ

โปรติเน็กซ์ไลท์ เครื่องดื่มชนิดผงผสมโปรตีนสูตรแคลลอรี่น้อย 400 กรัม แพ็ค 2 กระป๋อง

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ • มีโปรตีน มีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ • วิตามินบี 1 สูง มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เสริมสร้างกระดูก • แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง • วิตามินดีสูง มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส • วิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในการสร้างคอลาเจน เพื่อการทำงานตามปกติของกระดูก ช่วยเรื่องอาการเหนื่อยล้า • เหล็กและวิตามิน 6 สูง มีส่วยช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ • วิตามินบี 2 และไนอะซินสูง มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันตามปกติ