ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

Per Page

Showing 1–20 of 126 results

น้ำยาล้างห้องน้ำวิกซอลสีชมพู ขนาด 450 มล. (แพ็ค 2 แถม 1) (ยกลัง 8 แพ็ค)

สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อไวรัส กรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อน ผสมวิกซอล ห้องน้ำ 1 กับน้ำในอัตราส่วน 2:1 แล้วเทลงพื้นที่ต้องการทำความสะอาด บรรจุ 450 มล. แพ็ค 2 แถม 1 ลังบรรจุ 8 แพ็ค

น้ำยาล้างห้องน้ำวิกซอลสีม่วง ขนาด 450 มล. (แพ็ค 2 แถม 1) (ยกลัง 8 แพ็ค)

สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อไวรัส กรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อน ผสมวิกซอล ห้องน้ำ 1 กับน้ำในอัตราส่วน 2:1 แล้วเทลงพื้นที่ต้องการทำความสะอาด บรรจุ 450 มล. แพ็ค 2 แถม 1 ลังบรรจุ 8 แพ็ค

น้ำยาล้างห้องน้ำโทมิสีชมพู ขนาด 850 มล. (แพ็ค 3 ขวด) (ยกลัง 4 แพ็ค)

สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อไวรัส กรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อน ผสมน้ำยาล้างห้องน้ำกับน้ำในอัตราส่วน 2:1 แล้วเทลงพื้นที่ต้องการทำความสะอาด บรรจุ 850 มล. แพ็ค 3 ขวด ลังบรรจุ 4 แพ็ค

น้ำยาล้างห้องน้ำโทมิสีเขียว ขนาด 850 มล. (แพ็ค 3 ขวด) (ยกลัง 4 แพ็ค)

สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อไวรัส กรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดก่อน ผสมน้ำยาล้างห้องน้ำกับน้ำในอัตราส่วน 2:1 แล้วเทลงพื้นที่ต้องการทำความสะอาด บรรจุ 850 มล. แพ็ค 3 ขวด ลังบรรจุ 4 แพ็ค

ผงกำจัดกลิ่นไบโอนิค ขนาด 100 กรัม

กำจัดกลิ่นเหม็นในโถส้วม บ่อน้ำเสีย ป้องกันส้วมเต็ม ป้องกันท่ออุดตัน สะอาดถูกหลักอนามัย ด้วยพลังธรมมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุซอง ขนาด 100 กรัม

ผงกำจัดกลิ่นไบโอนิค ขนาด 200 กรัม

กำจัดกลิ่นเหม็นในโถส้วม บ่อน้ำเสีย ป้องกันส้วมเต็ม ป้องกันท่ออุดตัน สะอาดถูกหลักอนามัย ด้วยพลังธรมมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุกล่อง ขนาด 200 กรัม