น้ำปลา

น้ำปลาทั้งหมด

Per Page

Showing 1–20 of 94 results

น้ำปรุงรสตราหอยเป๋าฮื้อ ขนาด 200 มล. (ยกลัง 12 ขวด)

รสชาติหวานๆ เค็มๆ กลมกล่อม ประกอบไปด้วยหัวน้ำปลา 80% ไม่ใส่วัตถุกันเสีย เหมาะกับปรุงอาหาร ใช้เป็นน้ำยำ ทำน้ำจิ้ม ขนาด 200 มล. ลังบรรจุ 12 ขวด

น้ำปลาตราคนแบกกุ้ง ขนาด 750 มล.

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร

น้ำปลาตราคนแบกกุ้งขวดเพ็ท ขนาด 285 มล.

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 285 มิลลิลิตร

น้ำปลาตราคนแบกกุ้งขวดเพ็ท ขนาด 700 มล.

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 700 มิลลิลิตร

น้ำปลาตราคนแบกกุ้งขวดเพ็ท ขนาด 700 มล. ลังละ 12 ขวด

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 700 มิลลิลิตร ลังละ 12 ขวด

น้ำปลาตราคนแบกกุ้งขวดแก้ว ขนาด 700 มล.

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร

น้ำปลาตราคนแบกกุ้งขวดแก้ว ขนาด 700 มล. ลังละ 12 ขวด

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร ลังละ 12 ขวด

น้ำปลาตราชั่งทอง ขนาด 750 มล.

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร

น้ำปลาตราชั่งทอง ขนาด 750 มล. ลังละ 12 ขวด

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร ลังละ 12 ขวด

น้ำปลาตราชั่งแดง ขนาด 750 มล.

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร

น้ำปลาตราช่างทอง ขนาด 700 มล. (ขวดพลาสติก)

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 285 มิลลิลิตร

น้ำปลาตราช่างแดง ขนาด 700 มล. (ขวดพลาสติก)

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 285 มิลลิลิตร

น้ำปลาตราช่างแดง ขนาด 700 มล. (ขวดพลาสติก) ลังละ 12 ขวด

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 700 มิลลิลิตร ลังละ 12 ขวด

น้ำปลาตราหอยนางรมแดง ขนาด 200 มล. (แพ็ค6ขวด)

ผลิตจากน้ำปลาแท้หมักตามธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีการเติมผงชูรส ไม่เจือสี และไม่ใส่สารกันบูด ใช้สำหรับปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร บรรจุขวด ขนาด 285 มิลลิลิตร